სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books
პირველი სამი გაკვეთილი უფასოდ - უცხო ენის კურსები - კვირაში ერთხელ გაკვეთილს ჩაატარებენ უცხოელი პედაგოგები
სასაუბრო-საკომუნიკაციო ინგლისური AVALON Quantum მეთოდით
ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას 2014-2015 სასწავლო წლისათვის
IELTS გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსები
გთავაზობთ წინასააღდგომო შეთავაზებას: მათ, ვინც ჩვენს სასწავლო ცენტრში დაიწყებს სწავლას 20 აპრილამდე ნებისმიერ კურსზე ისარგებლებს 10%-იანი ფასდაკლებით!
სწავლა ინგლისის პრესტიჟულ უნივერსიტეტებში მხოლოდ 4950 GBP სტუდენტებისთვის საქართველოდან!!! ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა
ბრიტანულ-ამერიკული ცენტრი გილოცავთ დამდეგ აღდგომას და გთავაზობთ გრანდიოზულ ფასდაკლებას. დარეგისტრირდით 15 აპრილამდე და შისწავლეთ ინგლისური ენა + რუსული ენა 90 ლარად 140 ლარის ნაცვლად
სწავლა ინგლისის პრესტიჟულ უნივერსიტეტებში მხოლოდ 5950 GBP სტუდენტებისთვის საქართველოდან!!! ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა
''5-1'' - შეკრიბეთ თქვენი ახლობლები, მეგობრები, ოჯახის წევრები, კოლეგები და ისწავლეთ 5 მსმენელმა 4-ის ფასად ჩვენს ყველა სპეციალობაზე!
პირველად საქართველოში ''ინტელექტ ცენტრი'' გთავაზობთ უნიკალურ კურსებს: Visual Basic For Application (VBA) - Microsoft Excel-ისთვის
პრაქტიკული კურსი PR Management-ში
სწავლა ლონდონში - სტიპენდიები - Scholarships ბაკალავრისა და მაგისტრის ხარისხის მოსაპოვებლად ბიზნესისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში
ინგლისური ენის შესწავლა უცხოელ სპეციალისტთან
ISET-ის სამაგისტრო პროგრამა ეკონომიკაში
შეისწავლე 2 ენა ერთის ფასად + დამატებითი ენა თვეში 16 საათი საჩუქრად, კურსის დასასრულს გეძლევა შანსი,მოიგო ჩვენი დაფინანსება და გაემგზავრო აშშ-ში სასწავლებლად უფასოდ..
შეთავაზება დამწყები და პრაქტიკოსი ბუღალტრებისთვის და არამარტო! საგადასახადო კოდექსის შემსწავლელი კურსი ფასდაკლებით! EFS-ისგან!
ყურადღება! მხოლო ჩვენთან ბრიტანულ-ამერიკულ ცენტრში მოქმედებს მუდმივი ფასდაკლების აქცია სტუდენტებისთვის, სკოლის მოსწავლეებისთვის და კორპორაციული კლიენტებისათვის
შეისწავლე ინგლისური ენა უცხოელ პედაგოგთან უპრეცედენტო ფასად, მხოლოდ 50 ლარად
Bottom
edu-guide.ge
edu-guide.ge edu-guide.geბიზნესის ადმინისტრირების სკოლა ტურიბაში, ლატვია
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები ინგლისურ ენაზე შემდეგ
edu-guide.geსაერთაშორისო ენის ცენტრი - ინტერ-ელ ცენტრი
დიდი ბრიტანეთის და აშშ-ის კოლეჯებსა და უნივერსიტეტებში ჩარიცხვა 
edu-guide.geკაუნას ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი
საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო პროგრამები
edu-guide.geსაქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობათა სასწავლო უნივერსიტეტი
სამართლის ფაკულტეტი; ინჟინერიის ფაკულტეტი; სოციალურ მეცნიერებათა
edu-guide.geბუდაპეშტის ტექნოლოგიების და ეკონომიკის უნივერსიტეტი (BME)
BSc, MSc, and PhD პროგრამები
edu-guide.geტურიზმისა და მენეჯმენტის ცენტრი საუნივერსიტეტო სწავლებისთვის
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები
edu-guide.geსაერთაშორისო ელინური უნივერსიტეტი
edu-guide.geკრაკოვის ეკონომიკის უნივერსიტეტი (CUE)
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები; მოკლე სასწავლო პროგრამები
edu-guide.geსიაულიაის უნივერსიტეტი
საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო პროგრამები
edu-guide.geELCml
ზოგადი ინგლისური ენის კურსები, TOEFL, IELTS, კემბრიჯის უნივერსიტეტის
edu-guide.geბუღალტერთა მომზადების ცენტრი - (ბმც)
ბუღალტერთა მომზადების 6 თვიანი პროგრამა (განათლებისა და მეცნიერების
edu-guide.geქართულ–ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი – VETO
საბანკო საქმე და სამართალი, ტურიზმი, ბუღალტერია, სამართალი,
edu-guide.geესტონეთის ცოცხალი სამყაროს შემსწავლელ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი
საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები
edu-guide.geლინდენვუდის უნივერსიტეტი (ამერიკის შეერთებული შტატები)
გთავაზობთ სასწავლო პროგრამებს ბაკალავრის და მაგისტრის ხარისხის
edu-guide.geბრიტანული სახლი
ინგლისური, გერმანული, ესპანური, ფრანგული, იტალიური, თურქული
edu-guide.geUnique Learning
ზოგადი ინგლისურის ენის კურსები, საგამოცდო კურსები (კემბრიჯის
edu-guide.ge''ფრანი'' - საზღვარგარეთ განათლების, დასაქმების და საემიგრაციო კონსულტანტები
სასწავლო პროგრამები ამერიკაში, ევროპაში, კანადასა და ავსტრალიაში..
edu-guide.geევროპული კოლეჯი
სამაგისტრო პროგრამები
edu-guide.geIQ ცენტრი
ინგლისური ენის კურსები ავალონის მეთოდით..
edu-guide.geLingua Academia
ინგლისური ენის შესწავლა “Direct English”-ის მეთოდით; ზოგადი ინგლისური
edu-guide.geInternational House - საერთაშორისო სახლი
ინგლისური ენის ზოგადი კურსი; საერთაშორისო გამოცდები: PET, FCE,
edu-guide.geვენტსპილსის უნივერსიტეტი
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები შემდეგ სპეციალობებში:
edu-guide.geპოზნანის ეკონომიკის უნივერსიტეტი
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები, სადოქტორო სემინარები
edu-guide.geკავკასიის ადვოკატთა სკოლა - CLS
გიწვევთ პროგრამებზე ადვოკატის უნარჩვევებში სამოქალაქო
edu-guide.ge ბრიტანულ-ამერიკული ცენტრი - BAC
ზოგადი ინგლისური ქალანის მეთოდით, ბიზნეს ინგლისური, სამედიცინო
edu-guide.geChester University
სწავლა ინგლისის პრესტიჟულ უნივერსიტეტებში - მხოლოდ 4950 GBP სტუდენტებისთვის
edu-guide.geAnglia Ruskin University
სწავლა ინგლისის პრესტიჟულ უნივერსიტეტებში მხოლოდ 4950 GBP სტუდენტებისთვის
edu-guide.geკავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი - CIU
უნივერსიტეტში მოქმედებს საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო
edu-guide.geტარტუს უნივერსიტეტი
სტიპენდიები საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე
edu-guide.geპრაღის ნიუ–იორკის უნივერსიტეტი
საბაკალავრო, სამაგისტრო, ბიზნეს ადმინისტრირების სამაგისტრო,

უმაღლესი სასწავლებლები

მასკი - მასმედიისა და საზოგადოებრივი კომუნიკაციების ინსტიტუტი

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ხელოვნების ფაკულტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სამართლის ფაკულტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი, ინფორმატიკის ფაკულტეტი


 

ჩვენს შესახებ:
მასმედიისა და საზოგადოებრივი კომუნიკაციების ინსტიტუტი, 2009 წლიდან უკვე ''საერთაშორისო უნივერსიტეტი მასკი'', დაარსდა 2002 წელს. თავდაპირველად ინსტიტუტში უმთავრესი მიმართულებები იყო ჟურნალისტიკა (პრესა, ტელე-რადიო ჟურნალისტიკა, ინტერნეტ ჟურნალისტიკა) და სარეჟისორო ხელოვნება (თეატრი, ტელევიზია, კინო). მომდევნო წლებში ინსტიტუტში დაინერგა და განვითარდა ახალი სპეციალობები:
* საზოგადოებრივი ურთიერთობები (PR),
* სამართალმცოდნეობა,
* ეკონომიკური ურთიერთობები.

ამის პარალელურად, რექტორის გადაწყვეტილებით, მოხდა ახალი და ძველი სპეციალობების ერთმანეთთან შერწყმაც, რაც მრავალდარგოვანი სპეციალისტების გამოშვების საშუალებას იძლეოდა. შეიქმნა ახალი მიმართულებები:
* ჟურნალისტიკა და PR,
* ჟურნალისტიკა და სამართალმცოდნეობა,
*ჟურნალისტიკა და ეკონომიკური ურთიერთობები.

ამგვარი სპეციალიზაცია სტუდენტებს საშუალებას აძლევს ჟურნალისტიკის პარალელურად დაეუფლონ დამატებით სპეციალობას.

ფაკულტეტები:
1. საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტი;
2. ხელოვნების ფაკულტეტი;
3. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი;
4. სამართლის ფაკულტეტი;
5. ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი;
6. ინფორმატიკის ფაკულტეტი.

დღეს ინსტიტუტში სწავლება მიმდინარეობს 6 ფაკულტეტის 22 სპეციალობაზე.

მიზანი
* კონკურენტუნარიანი, ფართო ინტელექტისა და მაღალი პროფესიონალიზმის მქონე სპეციალისტების მომზადება.
* სტუდენტებისთვის პრაქტიკული საქმიანობისათვის საჭირო უნარ–ჩვევების ჩამოყალიბება

სწავლების პრიორიტეტები:
* თეორიისა და პრაქტიკის სინთეზი
* ბიზნესხედვის განვითარება
* დასაქმებისა და თვითდასაქმების პერსპექტივა

"მასკის" სტუდენტების განკარგულებაშია:
* კეთილმოწყობილი, ახლადგარემონტებული, თანამედროვე ინვენტარით მოწყობილი, შენობა ქალაქის ცენტრში;
* კომფორტული სამკითხველო დარბაზები და მდიდარი ბიბლიოთეკა (ელექტრონული რესურსებით, უნიკალური თანამედროვე და კლასიკური წიგნებით ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე).
* უახლესი კომპიუტერებით აღჭურვილი კომპიუტერული კლასები, სადაც სტუდენტებს შესაძლებლობა ექნებათ ისრაგებლონ ინტერნეტით, გაეცნონ "მასკის" ელექტრონულ ბიბლიოთეკას, შეისწავლონ საოფისე და გრაფიკული პროგრამები, გააკეთონ და "მასკის" საიტზე განათავსონ საკუთარი ვებ-გვერდები, მოამზადონ და გამოსცენ "მასკის" საინფორმაციო ინტერნეტ-ბიულეტენი;
* "მასკი"–ს სატელევიზიო სტუდია, რომელიც აღჭურვილია უახლესი ციფრული ვიდეოგადამღები და ვიდეოსამონტაჟო აპარატურით. სტუდიის ბაზაზე სტუდენტები პირველი კურსიდანვე ამზადებენ სიუჟეტებს, სატელევიზიო გადაცემებს, სტუდენტურ ფიმებს, საკურსო ნამუშევრებს.
* "მასკი"–ს სტუდენტური თეატრი.

"მასკი"-ში ლექციებს კითხულობენ გამოჩენილი პროფესორები, მაღალი დონის ექსპერტ-სპეცილისტები, მათ შორის: სანდრო ვახტანგოვი, გოგი ქავთარაძე, მერაბ კოკოჩაშვილი, ნინელი ჭანკვეტაძე, გია აბესალაშვილი, ალექსანდრე ჩიკვაიძე, ნუგზარ დუჩიძე, მარიამ ცაცანაშვილი, გივი ბოლოთაშვილი, ედიშერ ჭელიძე, რეზო სირაძე, გრივერ ფარულავა, კოტე აბულაძე, რეზო ბალანჩივაძე, ნიკა კვარაცხელია, თამაზ ებანოიძე და სხვები.

ტრენინგისა და სწავლების ცენტრი:
მასმედიისა და საზოგადოებრივი კომუნიკაციების ინსტიტუტში მოქმედებს ”ტრენინგისა და სწავლების ცენტრი”. ტრენინგები გათვლილია მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათის, ასევე ყველა ასაკისა და პროფესიის პიროვნებისათვის.

ჩვენს მიერ შემოთავაზებული კურსები სხვადასხვა სფეროში დასაქმებულ პირებს დაეხმარება კვალიფიკაციის ამაღლებაში, ხოლო უმუშევრებს - შემდგომი დასაქმებისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების გამომუშავებაში.

ტრენინგებს უძღვებიან ინსტიტუტის პროფესორ-მასწავლებლებლები ასვე მაღალი დონის მოწვეული ტრენერები.

მიმდინარე ტრენინგები და მასტერკლასები:
1. ტრენინგი ბიზნეს სამართალში
2. ტრენინგი ბიზნეს ინგლისურში
3. ტრენინგი ინგლისურს ენაში
4. ტრენინგი ბიზნეს რუსულში
5. ტრენინგი რუსულ ენაში
6. ტრენინგი: ევროკავშირის სტრუქტურა და პოლიტიკა
7. კომპიუტერის კურსები

ინსტიტუტის შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს საიტზე, ან დაგვიკავშირდეთ.

საკონტაქტო ინფორმაცა:
მასკი - მასმედიისა და საზოგადოებრივი კომუნიკაციების ინსტიტუტი
მის: თბილისი. თაბუკაშვილის 3ა.
(ყოფილ "კოლმეურნეობის მოედანთან")
ტელ: 92 24 41; 92 25 41; 36 64 96; 93 89 48
მობ: 8 55 18 99 85; 8 99 70 20 44
ელ-ფოსტა: info@maski.edu.ge
ვებ-გვერდი: www.maski.edu.ge

გაუზიარე
Cat Mario Can Your Pet Happy Wheels
 
Cat Mario Can Your Pet Happy Wheels
 
Cat Mario Can Your Pet Happy Wheels
 
Cat Mario Can Your Pet Happy Wheels
 
Cat Mario Can Your Pet Happy Wheels
 
Cat Mario Can Your Pet Happy Wheels
 
Cat Mario Can Your Pet Happy Wheels
 
Cat Mario Can Your Pet Happy Wheels
 
Cat Mario Can Your Pet Happy Wheels
 
Cat Mario Can Your Pet Happy Wheels
 
Cat Mario Can Your Pet Happy Wheels
 
Cat Mario Can Your Pet Happy Wheels
 
Cat Mario Can Your Pet Happy Wheels
 
Cat Mario Can Your Pet Happy Wheels
 
My status
 
 
 
 

როგორ აღმოაჩინეთ ჩვენი ვებ-გვერდი?

  ინტერნეტის საძიებო სისტემის მეშვეობით
  მეგობარმა მირჩია
  ფასიანი საინფორმაციო სამსახურის დახმარებით
  სხვა ვებ-გვერდზე განთავსებული რეკლამის მეშვეობით
  Facebook-ის დახმარებით